Všeobecné podmínky pro zapůjčení vybavení

Objednávka

 • Není nic jednoduššího. Objednávejte on-line, navštivte nás osobně, nebo nás kontaktujte telefonem, či e-mailem.

Rezervace, platba

 • Zejména v letní sezóně a v době konání veřejných hromadných akcí Vám doporučujeme rezervovat vybavení s dostatečným předstihem (klidně víc jak měsíc dopředu, nic tím nezkazíte). Rezervací se myslí kompletní objednávka potřebného materiálu na daný termín.
 • Obratem Vám Vaši rezervaci potvrdíme a také vyhotovíme účet na rezervační poplatek ve výši 100% půjčovného a služeb. U rezervačního poplatku máte volbu způsobu placení – hotově v našem sídle, či převodem na účet č. 2000341066/2010 Rezervační poplatek musí být splacen do 7dnů, po té rezervaci automaticky stornujeme.
 • Od okamžiku zaplacení rezervačního poplatku (resp. poslání příkazu k úhradě) máte jistotu, že ve stanovený den a hodinu budete mít vše připraveno.

Storno

 • Může se stát, že Vám okolnosti nedovolí Vaše cestovatelské plány uskutečnit. Pokud rezervaci zrušíte 21 a více dní před odjezdem, vrátíme Vám celý rezervační poplatek. Při zrušení 8 – 10 dní před odjezdem vrátíme 50% rezervačního poplatku. Po tomto termínu Vám musíme s politováním oznámit, že rezervační poplatek propadne v plné výši. K vrácení peněz nebo jejich části může potom dojít jen v případě prodeje Vámi rezervovaného materiálu s tím, že poplatek za zajištění náhradního zákazníka činí 30,- Kč.

Pojistka

 • Pojistka proti stornu objednávky.
  může se stát, že vám zdraví, počasí (např. sucho), nebo jiné okolnosti nedovolí realizovat Váš výlet na vodě či horách. Pro tyto případy je tady "Pojistka". Ve chvíli, kdy máte sjednanou "Pojistku", jste chránění před ztrátou celé zaplacené částky, nebo zálohy za Vaši objednávku. V případě zrušení do 2 dnů před realizací objednávky vracíme 100 % zaplacené částky, nebo zálohy. V případě zrušení den před akcí, nebo v den akce Vás bohužel ani "Pojistka" neochrání a bohužel přicházíte o celou částku či zálohu.
 • Další bonus "Pojistky" je vrácení až 20% ze zaplacené částky a to v případě, když Vám odpadne parťák, nebo rovnou parťáci a vy budete potřebovat jen část objednaneho vybavení. Stejně jako v předchozím případě až 20% ze zaplacené částky se vrací v případě zrušení části objednávky do 2 dnů před realizaci objednávky. V případě zrušení den před akcí, nebo v den akce Vás bohužel ani "Pojistka" neochrání a bohužel přicházíte o celou částku či zálohu.
 • Cena pojistky je 20% z celkové ceny půjčovného a služeb. Bez služby pojistka se řídíme všeobecnými podmínkami pro zapůjčení vybavení. Pojistka se nedá doobjednat dodatečně a v každém případě je nevratná.

Užívání a vrácení půjčeného materiálu

 • Při jízdě na řece a účasti na veřejných hromadných akcích se zavazuje objednavatel dodržovat stanovená pravidla a zákazy. Bere na vědomí, že jejich případným porušením způsobuje půjčovateli škodu formou tzv. negativní reklamy a souhlasí s její částečnou úhradou srážkou ze složené kauce.
 • Půjčovatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem půjčeného materiálu.
 • Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže. V takovém případě uhradí nájemce půjčovně 50% hodnoty půjčeného materiálu.
 • Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. V případě poškození nebo ztráty vypůjčeného materiálu bere nájemce na vědomí povinnost úhrady vzniklé škody a nevrácení části kauce.

Doklady, kauce, vracení

 • Při zapůjčení požadujeme předložení alespoň jednoho dokladu (občanka, řidičák, pas) a při převzetí půjčeného složení kauce. Kauci není možné složit bezhotovostní platbou.
 • Dále je každý zákazník povinen podepsat Smlouvu o zapůjčení, potvrdí převzetí půjčovaného materiálu a termín navrácení.
 • Zapůjčený materiál je možno vyzvedávat a vracet pouze po dohodě s půjčovatelem. Čas se domlouvá individuálně . V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa ve výši 15 kč / km minimálně však 1000,- . Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
 • Den zapůjčení po 16:00 a den navrácení do 14:00 se nezapočítává do výpůjční doby. Upozornění: neznamená to ovšem garanci toho, že vybavení bude např. v 16:00 skladem, je možné, že ho ten den někdo bude teprve vracet. Chcete-li mít tedy 100% jistotu vybavení na danou hodinu, objednejte a zaplaťte příslušný počet dní.
 • Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený a přiměřeně vyčištěný a vysušený. U nafukovacích lodí po nafouknutí. V případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného materiálu budou účtovány náklady na opravy a vyčištění (minimálně však 100,- Kč). V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného materiálu se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého materiálu, či jeho opravy.
 • Zákazník se zavazuje v případě porušení pravidel splavování vybrané řeky uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku vyměřené pokuty správním orgánem nebo podle pravidel organizátora veřejné akce, minimálně však ve výši 1.000,- Kč.
Novinky

15.6.2024
Ontario
Nově v nabídce raft Ontario

8.2.2024
Platební karty
Přijímáme platební kary VISA či Mastercard. Akceptujeme Edenred.

3.1.2023
Výdejní místa
Nyní můžete libovolně vyzvedávat, nebo vracet objednávky v Ostravě či Frýdku - Místku